Kunnan ja yrittäjien tiivis yhteistyö edellytyksenä onnistuneille henkilöliikenteen ratkaisuille

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

/